Quetelet college 2014/2015, een universiteitsbreed honoursprogramma voor excellente studenten uit de tweede en derde bachelor-45

Transitie UGent
Inleiding door prof. Kristiaan Versluys (directeur Onderwijsaangelegenheden UGent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: honoursprogramma, centrale administratie, DOWA directie onderwijsaangelegenheden, quetelet college
Datum: 1 oktober 2014
Identificatienummer: Z2014_134_002
Album: Quetelet college met Etienne Vermeersch