Proclamatie 2013/2014 faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen-46215

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: proclamatie, geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, audiologie, logopedie, stoet, togati
Datum: 18 oktober 2014
Identificatienummer: Z2014_154_003
Album: Proclamatie 2013/2014 Logopedische en Audiologische Wetenschappen