Blended Learning Symposium-47304

Transitie UGent
Prof. Kristiaan Versluys, directeur Onderwijsaangelegenheden UGent - © UGent, foto Patrick Cool
Tags: blended learning, onderwijs, symposium
Datum: 18 november 2014
Identificatienummer: Z2014_185_018
Album: Blended Learning Symposium