EUniverCities meeting-47454

Transitie UGent
Plenaire openingszitting: drs. Donikë Qerimi - © Stad Gent, foto Patrick Henry
Tags: EUniverCities meeting, Instituut voor Internationaal Privaatrecht en Arbitrage, rechtsgeleerdheid rechten RE, procesrecht, arbitrage en internationaal privaatrecht
Datum: 3 december 2014
Identificatienummer: Z2014_188_015
Album: EUniverCities meeting