Nieuwjaarslezing georganiseerd door het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen-47945

Transitie UGent
Lezing door prof. Johan Braeckman - © UGent, foto Benn Deceuninck
Tags: lezing, wijsgerige antropologie
Datum: 6 januari 2015
Identificatienummer: Z2015_004_001
Album: Nieuwjaarslezing door Johan Braeckman