Nieuwjaarslezing georganiseerd door het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen-47951

Transitie UGent
Lezing door prof. Johan Braeckman - © UGent, foto Benn Deceuninck
Tags: lezing, filosoof, wijsgerige antropologie
Datum: 6 januari 2015
Identificatienummer: Z2015_004_007
Album: Nieuwjaarslezing door Johan Braeckman