Leerstoel Amnesty International 2015-49973

Transitie UGent
Verwelkoming door prof. Eva Brems - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: leerstoel, amnesty international, europees, publiek- en internationaal recht, rechtsgeleerdheid rechten RE, mensenrechten
Datum: 17 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_032_017
Album: Leerstoel Amnesty International 2015