Dies Natalis 2015-52560

Transitie UGent
Rechts prof. Christopher Clark (eredoctor UGent, University of Cambridge) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, letteren en wijsbegeerte LW, geschiedenis, eredoctor, university of cambridge
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_006
Album: Dies Natalis 2015