Dies Natalis 2015-52562

Transitie UGent
Prof. Burkhard Hess (Max Planck Institute) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, eredoctor, max planck institute, rechtsgeleerdheid rechten RE
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_009
Album: Dies Natalis 2015