Dies Natalis 2015-52578

Transitie UGent
Vlnr. prof. Mark Van Loosdrecht (eredoctor UGent, Delft) en prof. Eveline Volcke (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, bio-ingenieurswetenschappen BW, delft, eredoctor, promotor
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_030
Album: Dies Natalis 2015