Dies Natalis 2015-52586

Transitie UGent
Vlnr. prof. Antoon Vrints, prof. Piet Taelman en prof. Tom Coenye - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, farmaceutische wetenschappen FW, letteren en wijsbegeerte LW, rechtsgeleerdheid rechten RE, promotor
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_038
Album: Dies Natalis 2015