Dies Natalis 2015-52592

Transitie UGent
In het midden Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, stoet
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_046
Album: Dies Natalis 2015