Dies Natalis 2015-52594

Transitie UGent
In het midden vlnr. prof. Anne De Paepe (rector UGent) en Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, ceremoniemeester, stoet
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_048
Album: Dies Natalis 2015