Dies Natalis 2015-52605

Transitie UGent
Presentatie door Greet Samyn - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, klara, vrt, presentator
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_061
Album: Dies Natalis 2015