Dies Natalis 2015-52607

Transitie UGent
Laudatio door prof. Anne De Paepe (rector UGent) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, laudatio
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_063
Album: Dies Natalis 2015