Dies Natalis 2015-52618

Transitie UGent
Uitreiking eredoctoraat: vlnr. prof. Christopher Clark (eredoctor UGent, University of Cambridge) en prof. Anne De Paepe (rector UGent) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, uitreiking, eredoctoraat, eredoctor, letteren en wijsbegeerte LW, university of cambridge
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_075
Album: Dies Natalis 2015