Dies Natalis 2015-52627

Transitie UGent
Laudatio door prof. Eveline Volcke (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, laudatio, bio-ingenieurswetenschappen BW, promotor
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_085
Album: Dies Natalis 2015