Dies Natalis 2015-52635

Transitie UGent
Toespraak door prof. John LiPuma (University of Michigan) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, farmaceutische wetenschappen FW, eredoctor, university of michigan
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_094
Album: Dies Natalis 2015