Dies Natalis 2015-52637

Transitie UGent
Bedanking door prof. Christopher Clark (eredoctor UGent, University of Cambridge) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, letteren en wijsbegeerte LW, university of cambridge
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_096
Album: Dies Natalis 2015