Dies Natalis 2015-52643

Transitie UGent
Op de voorgrond rechts prof. Anne De Paepe (rector UGent) en Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, kunstenares, beeldhouwster, eredoctor
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_104
Album: Dies Natalis 2015