Dies Natalis 2015-52646

Transitie UGent
Vlnr. prof. Piet Taelman en Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, rechtsgeleerdheid rechten RE, eredoctor
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_107
Album: Dies Natalis 2015