Dies Natalis 2015-52658

Transitie UGent
Vlnr. prof. Yves Benoit en Sophie Dewaele - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, oncologie
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_121
Album: Dies Natalis 2015