Dies Natalis 2015-52664

Transitie UGent
Vlnr. prof.Christopher Clark (eredoctor UGent) en prof. Antoon Vrints (promotor) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, University of Cambridge, letteren en wijsbegeerte LW, geschiedenis, eredoctor, promotor
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_127
Album: Dies Natalis 2015