Meet and greet with Ambassador USA-50500

Transitie UGent
© UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: bezoek, security
Datum: 9 april 2015
Identificatienummer: Z2015_039_002
Album: Bezoek ambassadeur van de USA