Meet and greet with Ambassador USA-50510

Transitie UGent
Links prof. Marc Boone (decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: bezoek, geschiedenis, letteren en wijsbegeerte LW
Datum: 9 april 2015
Identificatienummer: Z2015_039_012
Album: Bezoek ambassadeur van de USA