Meet and greet with Ambassador USA-50521

Transitie UGent
Vlnr. prof. Marc Boone (decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte), Frederik De Decker (afdelingshoofd Interntationale Betrekkingen UGent) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: bezoek, centrale administratie, DOWA directie onderwijsaangelegenheden, internationale betrekkingen, letteren en wijsbegeerte LW
Datum: 9 april 2015
Identificatienummer: Z2015_039_023
Album: Bezoek ambassadeur van de USA