Meet and greet with Ambassador USA-50535

Transitie UGent
In het midden prof. Rik Van de Walle (decaan faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) en prof. Kris Versluys (directeur Onderwijsaangelegenheden UGent) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags:
Datum: 9 april 2015
Identificatienummer: Z2015_039_037
Album: Bezoek ambassadeur van de USA