Wetenschappelijke Nascholing-52424

Transitie UGent
Vlnr. Bruno Debaenst en em. prof. Romain Van Eenoo - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: rechtsgeleerdheid rechten RE, rechtsgeschiedenis, wetenschappelijke nascholing
Datum: 27 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_044_011
Album: Wetenschappelijke Nascholing