TechBoost 2015-51650

Transitie UGent
Lezing door prof. Philippe Smet: 'Fosforen en de verlichting van de toekomst' - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: techboost, ingenieurswetenschappen en architectuur EA, fotonica, Plateau Photonics Innovation Center
Datum: 28 april 2015
Identificatienummer: Z2015_051_011
Album: TechBoost! 2015