TechBoost 2015-51655

Transitie UGent
Leing door prof. Jeroen Beeckman: 'Liquid crystals, meer dan beeldschermen alleen' - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: techboost, ingenieurswetenschappen en architectuur EA, fotonica, Plateau Photonics Innovation Center
Datum: 28 april 2015
Identificatienummer: Z2015_051_017
Album: TechBoost! 2015