TechBoost 2015-51665

Transitie UGent
Inleiding door prof. Rik Van de Walle (decaan faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: techboost, ingenieurswetenschappen en architectuur EA, elektronica en informatiesystemen
Datum: 28 april 2015
Identificatienummer: Z2015_051_029
Album: TechBoost! 2015