TechBoost 2015-51671

Transitie UGent
Lezing door prof. Roel Baets (UGent en Imec) over fotonica, nanofotonica en biofotonica - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: techboost, ingenieurswetenschappen en architectuur EA, informatietechnologie INTEC, fotonica, IMEC
Datum: 28 april 2015
Identificatienummer: Z2015_051_038
Album: TechBoost! 2015