TechBoost 2015-51675

Transitie UGent
Prof. Ronny Verhoeven - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: techboost, ingenieurswetenschappen en architectuur EA, civiele techniek
Datum: 28 april 2015
Identificatienummer: Z2015_051_044
Album: TechBoost! 2015