Spring Meeting of Young Economists (SMYE)-52320

Transitie UGent
Welkomstwoord door Matthijs De Zwaan (voorzitter van het lokaal organisatiecomité) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags:
Datum: 21 mei 2015
Identificatienummer: Z2015_065_003
Album: Lezing door nobelprijswinnaar Jean Tirole