Spring Meeting of Young Economists (SMYE)-52341

Transitie UGent
© UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: economie en bedrijfskunde EB, nobelprijswinnaar
Datum: 21 mei 2015
Identificatienummer: Z2015_065_031
Album: Lezing door nobelprijswinnaar Jean Tirole