Inspiratienamiddag Wetenschapscommunicatie-53749

Transitie UGent
FameLab finalist Hetty Helsmoortel (UGent vakgroep Pediatrie en Genetica) - © UGent, foto Frederik Sadones
Tags: inspiratienamiddag wetenschapscommunicatie, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE pediatrie en genetica, famelab
Datum: 7 juli 2015
Identificatienummer: Z2015_085_027
Album: Inspiratienamiddag Wetenschapscommunicatie