Bezoek Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) aan de UGent-54187

Transitie UGent
Frederik De Decker (afdelingshoofd Internationale Betrekkingen UGent) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: VSNU, vereniging van samenwerkende nederlandse universiteiten
Datum: 18 juni 2015
Identificatienummer: Z2015_093_019
Album: Bezoek Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten