Uitreiking Fairtrade@Campus Award-57440

Transitie UGent
Nancy Terryn (ontwikkelingssamenwerking UGent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: fair trade, award
Datum: 16 oktober 2015
Identificatienummer: Z2015_153_004
Album: Uitreiking Fairtrade@Campus Award