Universiteitsbrede studiedag Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg-61934

Transitie UGent
Luc Van de Poele ( afdelingshoofd Onderwijskwaliteitszorg) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: onderwijsbeleid, onderwijskwaliteitszorg
Datum: 17 maart 2016
Identificatienummer: Z2016_046_010
Album: Studiedag Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg