Universiteitsbrede studiedag Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg-61936

Transitie UGent
Lezing door prof. José L. Torero (University of Queensland en eredoctor UGent): 'Education quality assurance, an international experience' - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: onderwijsbeleid, onderwijskwaliteitszorg, university of queensland, australië
Datum: 17 maart 2016
Identificatienummer: Z2016_046_013
Album: Studiedag Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg