Universiteitsbrede studiedag Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg-61942

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: onderwijsbeleid, onderwijskwaliteitszorg
Datum: 17 maart 2016
Identificatienummer: Z2016_046_021
Album: Studiedag Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg