Universiteitsbrede studiedag Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg-61968

Transitie UGent
Final pitch van Innoversity Challenge winnaars - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: onderwijsbeleid, onderwijskwaliteitszorg
Datum: 17 maart 2016
Identificatienummer: Z2016_046_050
Album: Studiedag Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg