Global Minds Day

Transitie UGent
© Tine Desodt
Tags: DOZA directie onderzoeksaangelegenheden, onderzoekscoördinatie, ontwikkelingssamenwerking, global minds, Development Cooperation
Datum: 27 juni 2018
Identificatienummer: Z2018_087_038
Album: Global Minds Day