Mensenrechtendag n.a.v. 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Transitie UGent
© UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: UVRM, mensenrechtendag, universele verklaring van de rechten van de mens
Datum: 10 december 2018
Identificatienummer: Z2018_156_095
Album: Mensenrechtendag