Slideshow

Leerstoel Amnesty International 2019 met Geert Cappelaere

Lezing door Geert Cappelaere: '30 jaar Kinderrechtenverdrag: universeel aanvaard, maar niet universeel toegepast'
Lezing door Geert Cappelaere: '30 jaar Kinderrechtenverdrag: universeel aanvaard, maar niet universeel toegepast' - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: leerstoel amnesty international, UNICEF, kinderrechten
Datum: 13-03-2019
Identificatienummer: Z2019_027_033
Album: Leerstoel Amnesty International 2019