Bezoek Prinses Astrid aan Smart Space UZ Gent

Transitie UGent
Situering Smart Space UZ Gent door dr. Ruth Van der Looven (kinderrevalidatiearts en projectmanager Smart Space) en Lode Sabbe (hoofdergotherapeut en projectmanager Smart Space)
- © Thomas Verfaille
Tags: smart space uz gent, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, revalidatie
Datum: 6 september 2019
Identificatienummer: Z2019_086_020
Album: Bezoek Prinses Astrid aan Smart Space UZ Gent