Wetenschappelijke Nascholing Kortrijk

Transitie UGent
Lezing door prof. Greet Cardon: 'De rol van fysieke activiteit op de fysieke en mentale gezondheid' - © UGent, foto Kattoo Hillewaere
Tags: wetenschappelijke nascholing, campus kortrijk, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, vakgroep bewegings- en sportwetenschappen
Datum: 10 oktober 2019
Identificatienummer: Z2019_129_040
Album: Wetenschappelijke Nascholing Kortrijk