Drone opnamen UGent campussen 2021

Transitie UGent
Campus Sterre met op de voorgrond in het midden studentenresto en bibliotheek S5 - © Jonas Vandecasteele
Tags: drone opnamen, campus sterre, groene campus, studentenresto, bibliotheek, faculteit wetenschappen WE
Datum: 27 april 2021
Identificatienummer: Z2021_017_009
Album: Drone opnamen 2021 UGent campussen