Studiedag 'Internationalisering voor docenten'-21856

Transitie UGent
Slotwoord door prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: studiedag, onderwjjskwaliteitszord, internationalisering
Datum: 28 november 2012
Identificatienummer: Z23012_183_001
Album: Studiedag 'Internationalisering voor docenten'