Proclamatie 2008/2009 faculteit Rechtsgeleerdheid (6 foto's)

11 september 2009